Most drogowo-kolejowy

W Luboniu pod Poznaniem na terenie zakładów chemicznych Luvena S.A., niemal na 100-lecie zakładu rozebrano również 100-letni stary kratownicowy most drogowo-kolejowy, zastępując go nowym, stalowym, trzyprzęsłowym. Nowa konstrukcja zaprojektowana przez nasze biuro spełnia wszystkie aktualne wymagania i posiada nośność klasy „A”. Uroczystość otwarcia mostu stała się niejako ukoronowaniem burzliwej i niezwykle ciekawej historii tej polskiej firmy.