My dla innych

1% podatku

Niemal tradycją stało się w naszej Firmie coroczne przeznaczanie 1% podatku na cele społeczne i charytatywne. Do tej pory udało nam się wspomóc między innymi chore dzieci oraz Hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.

Książka pt.: „Z biegiem rzek”

Okładka książki "Z biegiem rzek"

Okładka książki „Z biegiem rzek”

Przyczyniliśmy się do powstania, w maju 2012 r., monografii o mostach z cyklu „Z biegiem rzek”. Nasz udział polegał na wsparciu organizacyjnym i finansowym. Dzieło to przygotowywane było przez Pana Krzysztofa Dudka pod patronatem Pomorsko – Kujawskiego Oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym tomie, który jest efektem kilku lat wytężonej pracy, zostały zawarte zarówno informacje historyczne, jak i techniczne opisujące wszystkie obiekty mostowe znajdujące się nad rzeką Brdą w Bydgoszczy i najbliższej okolicy. Oprócz tego można tam również przeczytać o powstających, zupełnie nowych konstrukcjach, które w niedługim czasie na stałe wpiszą się w krajobraz doliny Brdy. Całą publikację uświetniły liczne fotografie archiwalne z czasów budowy i świetności obiektów powstałych kilka, kilkadziesiąt i kilkaset lat temu, ale również aktualne zdjęcia istniejących mostów oraz wizualizacje przepraw, które są i będą budowane w przyszłości.

Pomnik Najświętszego Serca Jezusa

Pomagamy nie tylko finansowo. W 2010 r. wspomogliśmy swoją pracą projektową odbudowę pomnika Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy. Pomnik powstał w latach 30. ubiegłego wieku jako podziękowanie za odzyskaną wolność, a wysadzony został przez Niemców w roku 1939. Odrestaurowaną rzeźbę wykonał Marek Rona – znany bydgoski rzeźbiarz.