Inwentaryzacje

Inwentaryzacje budowlane wykonywane na podstawie własnych pomiarów i badań są przez nas sporządzane z dużą dokładnością i starannością przy pomocy, odpowiedniego do tych celów, sprzętu, dzięki czemu możemy zmierzyć nawet trudno dostępne miejsca. Działania te są niezbędne przed jakąkolwiek ingerencją w istniejący obiekt budowlany.