Dane firmy

SOCHA sp. z o.o.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz
NIP: 967-135-44-97
REGON: 341277170

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000419888, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (wpłacony w całości)