Profil działalności

Pracownie Inżynierskie SOCHA to całkowicie polska Firma, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku inwestycji budowlanych. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest szeroko rozumiane projektowanie oraz nadzory inwestorskie. Chętnie podejmujemy się zadań kompleksowych „pod klucz” łącznie ze wszystkimi procedurami formalno-prawnymi zmierzającymi do uzyskania decyzji urzędowej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych (zgłoszenie, pozwolenie na budowę, zgoda na realizację inwestycji drogowej – tzw. ZRID).

Równolegle oferujemy szereg innych prac, takich jak sprawowanie nadzorów autorskich, przeprowadzanie inwentaryzacji w terenie, wykonywanie wybranych specjalistycznych badań, opinii technicznych i ekspertyz. Świadczone przez nas usługi najczęściej dotyczą obiektów takich jak: mosty, wiadukty, tunele, kładki dla pieszych, przepusty, konstrukcje oporowe, drogi, place, ścieżki rowerowe, obiekty kubaturowe, ale również fundamenty, konstrukcje wsporcze, komory sieci podziemnych itd, zarówno w technologiach żelbetowej, jak również stalowej czy drewnianej.