Klienci

Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi dla inwestorów prywatnych, jednostek administracji publicznej w ramach zamówień publicznych oraz firm zajmujących się wykonawstwem robót budowlanych. Dotychczas obsługiwaliśmy m.in. takie firmy i instytucje jak: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządy Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Olsztynie, Zarządy Dróg Powiatowych w Tucholi, Świeciu, Kołobrzegu, Płocku, Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, Polimex-Mostostal, Skanska, Budimex, Mosty Kujawy, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku, Miejski Zarząd Dróg we Włocławku, Gminy miast: Inowrocławia, Barcina, Nidzicy, Mielca.