Opinie techniczne

Poprzez wykonanie rzetelnych ocen stanu technicznego, opinii technicznych lub ekspertyz dotyczących istniejących obiektów budowlanych będących w złym stanie technicznym możemy ułatwić inwestorom podejmowanie trudnych decyzji związanych z remontami, przebudową czy wyburzeniem.