Aktualne zadania

 • Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most o długości ok. 8 km
 • Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Cekcyn – Bysław o długości ok. 6 km
 • Dokumentacja projektowa budowy wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w m. Mąkowarsko
 • Dokumentacja projektowa budowy ulic w Osielsku i Niwach na długości ok. 1,7 km
 • Dokumentacja projektowa rozbudowy wiaduktu w m. Swarzędz
 • Dokumentacja projektowa rozbiórki i budowy mostu w m. Osmolin
 • Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 107 w Kamieniu Pomorskim
 • Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej na odcinku Rudki – Kłębowiec o długości ok. 15 km oraz Wierzchowo – Rudki o długości ok. 15 km
 • Dokumentacja projektowa rozbiórki i budowy wiaduktu drogowego nad torami PKP w m. Murowana Goślina
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową kładki dla pieszych w m. Łochowo, gm. Białe Błota
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową mostu w m. Rogowo
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Gen. Kleeberga w Białymstoku, w rejonie stacji kolejowej Białystok – Bacieczki