Usługi pomiarowe

Na potrzeby naszych prac oraz jako wydzielone usługi wykonujemy następujące pomiary i badania:

  • Pomiary niwelatorem optycznym 24X
  • Nieniszczące sklerometryczne badania betonu cyfrowym młotkiem Schmidta (DigiSchmidt)
  • Nieniszczące wykrywanie zbrojenia betonu wraz z określeniem średnicy prętów detektorem (Profometer 5+ SCANALOG)
  • Badania chemiczne betonu (karbonatyzacja, odczyn pH)