Notice: register_uninstall_hook was called incorrectly. Only a static class method or function can be used in an uninstall hook. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/platne/socha/public_html/v3.socha-pi.pl/wp-includes/functions.php on line 4161
Usługi pomiarowe » Pracownie Inżynierskie Socha

Usługi pomiarowe

Na potrzeby naszych prac oraz jako wydzielone usługi wykonujemy następujące pomiary i badania:

  • Pomiary niwelatorem optycznym 24X
  • Nieniszczące sklerometryczne badania betonu cyfrowym młotkiem Schmidta (DigiSchmidt)
  • Nieniszczące wykrywanie zbrojenia betonu wraz z określeniem średnicy prętów detektorem (Profometer 5+ SCANALOG)
  • Badania chemiczne betonu (karbonatyzacja, odczyn pH)