Nadzory

W ramach naszych usług wykonujemy nadzory inwestorskie, które polegają na skutecznej kontroli realizacji robót budowlanych oraz jakości wykonywanych działań, sprawdzaniu zgodności z projektem, odbiorze wszystkich prac po zakończeniu procesów budowlanych. Sprawujemy również nadzory autorskie, na bieżąco sprawdzamy, czy wszystkie prace i działania na placu budowy są wykonywane z przyjętym planem, w razie konieczności uzupełniamy projekt lub sporządzamy rozwiązania zamienne.