Projektowanie

Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów komunikacyjnych, takich jak: mosty, wiadukty, tunele, kładki, drogi, parkingi. W ramach opracowań wykonujemy:

  • koncepcje projektowe,
  • projekty budowlane,
  • projekty wykonawcze,
  • przedmiary robót,
  • kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
  • szczegółowe specyfikacje techniczne.

Oprócz tego, w zakres naszej działalności wchodzą projekty:

  • obiektów przemysłowych (hale, wiaty, estakady, konstrukcje wsporcze),
  • obiektów komunalnych (komory sieci podziemnych, budynki technologiczne np. stacje transformatorowe, prostownikowe itp.),
  • obiektów budownictwa tradycyjnego – handlowych i mieszkaniowych.

Nasze prace obejmują zarówno projekty obiektów całkowicie nowych, ale także remonty, przebudowy lub rozbudowy obiektów istniejących. Również zaoferować możemy wykonanie projektów dotyczących zarówno montażu i rozbiórki obiektów budowlanych także w aspekcie technologii wykonywania prac.