Kadra

Nasze wysiłki, związane ze zwiększeniem udziału w rynku oraz rozwojem technicznym, nie miałyby większego sensu, gdyby nie inwestycja w tzw. zasoby ludzkie (intelektualne). Siłą napędową biura jest wyspecjalizowana kadra, która stanowi trzon całej organizacji.

Dbamy o to, aby zatrudniane osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje niezbędne do wykonywania określonych obowiązków. Stwarzamy możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i seminariach w celu rozwoju intelektualnego naszej kadry. Praktykujemy system motywacji pracowników, aby osiągać coraz lepsze efekty. W naszej firmie przywiązujemy wagę do panującej atmosfery, staramy się tworzyć miłe i przyjazne relacje pomiędzy pracownikami, gdyż dobre samopoczucie wpływa na efektywność. Nasz zespół to ludzie, ich emocje, zróżnicowane charaktery, lecz każdy, mimo swojej indywidualności, może liczyć na wsparcie zespołu, którego jest częścią.

Nasz personel to ludzie ambitni, pełni pomysłów i inicjatyw. Jest to jednocześnie połączenie niejako dwóch biegunów – z jednej strony dysponujemy dynamiczną, pełną zapału, młodą kadrą inżynierów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie niezbędne do należytego wykonywania swojej pracy, z drugiej strony pracują z nami osoby z długoletnim doświadczeniem oraz ogromną wiedzą.

Taka współpraca gwarantuje wysoką efektywność.