Nowy most w Białymstoku

W Białymstoku, przy Pałacu Branickich, oddano do użytku nowy most przez rzekę Białą, o konstrukcji łukowej dwuprzęsłowej. Jedno z przęseł pełni rolę przejścia pieszo – rowerowego. Architektura mostu, zgodnie z życzeniem Zamawiającego oraz wytycznymi Konserwatora Zabytków, nawiązuje do zabudowań sąsiadującego pałacu. Na moście wykonano dwie jezdnie, szerokie chodniki z nawierzchnią granitową oraz balustrady ze słupkami obłożonymi piaskowcem. W pasie rozdziału od strony ul. Piłsudskiego umieszczono szklano-stalowe naświetle tunelu obliczone na przypadkowe wjechanie pojazdu.