Wiadukt w msc. Zaleskie

Kończy się budowa wiaduktu na obwodnicy Ustki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Obiekt widać już w zasadzie w pełnym kształcie. W projekcie przyjęliśmy, że ustrój nośny będzie częściowo prefabrykowany.